Afspraak

Uw afspraak

In onze praktijk wordt uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Onze patiënten maken in principe direct na de behandeling een afspraak voor de volgende controle. Bij een periodieke controle bekijken we de status van uw gebit en beoordelen of extra behandeling noodzakelijk is.

Bellen voor een afspraak kan tijdens onze openingstijden. Van 12.30 tot 13.30 hebben we lunch pauze en zijn we niet bereikbaar, daarnaast zijn we op vrijdagmiddag telefonisch niet bereikbaar.

Lukt het niet een gemaakte afspraak na te komen, dan kunt u deze liefst zo snel mogelijk maar uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch verzetten.

Zegt u de afspraak niet of niet tijdig af, dan kan de gereserveerde tijd bij u in rekening worden gebracht.

Wij willen u wijzen op uw rechten conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Wanneer u patiënt van ons bent, verstrekt u bepaalde persoonsgegevens aan ons. Hierdoor heeft u verschillende rechten. Zo heeft u het recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan info@tandartspraktijkleusdenzuid.nl of telefonisch contact met ons op te nemen via: 033-4945218. Wij zullen binnen één maand reageren op uw verzoek.

Klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.