Spoed

Wat te doen bij een spoedgeval?

Onder spoedgeval wordt verstaan
Onhoudbare kiespijn, een uitgeslagen of afgebroken tand, of een nabloeding na een tandheelkundige behandeling. Het gaat hier dus in principe om klachten waarvan de behandeling eigenlijk niet tot de volgende dag of tot na het weekend kan wachten.

Een spoedgeval wordt bij ons door de tandarts zelf in principe op dezelfde dag behandeld. Buiten onze openingstijden kunt u in een dergelijke situatie contact opnemen met de dokterscentrale op telefoonnummer 0900-1515

Vraagt u zich af of er sprake is van spoed of denkt u dat behandeling misschien kan wachten tot de eerstvolgende werkdag? Onze assistentes kunnen dit met u bespreken.

Afgebroken of uitgeslagen tand in het blijvende gebit
Wanneer een patiënt een uitgeslagen tand heeft is het noodzakelijk dat hij/zij zo snel mogelijk naar de praktijk komt. Wanneer u de tand nog heeft kunt u deze bewaren in melk, of onder de tong.

Het is belangrijk dat men binnen 2 uur na het ongeval arriveert bij de tandarts. Na deze periode is het niet meer mogelijk om de tand terug te plaatsen. De tandarts beoordeeld de situatie en probeert de tand terug te plaatsen als het nog kan. Hij zet de tand vervolgens vast aan de tanden ernaast (spalken). Uitgeslagen tanden van het melkgebit worden als regel niet terug geplaatst, omdat je daarmee de kiem van het blijvende element kunt beschadigen.

Wat kunt u verwachten als er bij u een wortelkanaal behandeling is gestart.
Na het starten van een wortelkanaalbehandeling zal er vrijwel altijd gedurende twee tot drie dagen sprake zijn van napijn. Dit is een normale reactie van het lichaam. U kunt het doormiddel van pijnstillers onderdrukken.

Wat te doen als er bij u tanden of kiezen getrokken zijn.

 • Na 20 minuten stevig dichtbijten, kunt u het gaasje uit de mond nemen.
 • Niet krachtig spoelen of aan de wond zuigen; anders krijgt u een nabloeding.
 • Bij een nabloeding kunt u een verband gaasje opvouwen en op de wond aanbrengen; daarna stevig dicht bijten.
 • Wachten met eten of drinken totdat de verdoving is uitgewerkt
 • Geen aspirine of ascorbine-zuur bevattende middelen tegen pijn gebruiken. Wel kunt u finimal of paracetamol innemen.
 • Op normale wijze de tanden en kiezen poetsen, echter wel voorzichtig.
 • Vermijdt veelvuldig bukken en zware arbeid.
 • Liever geen alcohol gebruiken of roken.
 • De eerste dagen na de behandeling niet te warm of te koud eten en drinken.
 • Het kan voorkomen dat u de eerste dagen last krijgt van:  zwelling / temperatuursverhoging / beperkte mondopening / pijn.
 • Indien er zwelling optreedt, kunt u deze bestrijden door blokjes ijs in een plastic zakje in een doek te wikkelen en tegen de dikke wang te leggen.
 • Bij een vieze smaak in de mond voorzichtig met lauw water spoelen
 • Bij trekken in de bovenkaak NIET de neus snuiten gedurende de komende dagen
 • De bij u aangebrachte hechting zal na enige dagen vanzelf loslaten


Bij voortduren van de klachten of bij een nabloeding kunt u bellen met 033-4945218.